Třídy

V naší Mateřské škole jsou děti rozděleny podle věku do třech tříd.