1. Třída Sluníčka

Provozní doba 6:00- 16:30

V této třídě jsou děti ve věku od 3 do 5 let.

Počet dětí ve třídě: 28 dětí

Učitelky: Miloslava Matějková

            Jaroslava Nedorostová

Denní režim:

I. Třída

6:00 – 8:00 scházení dětí, spontánní zájmové čínnosti, hry

8:00 – 8:25 spontánní zájmové čínnosti, hry

8:25 – 8:40 hygiena, přesnídávka

8:40 – 9:15 řízené činnosti, tv chvilka

9:15 – 11:15 oblékání, svlékaní, pobyt venku

11:15 – 11:50 hygiena, oběd

11:50 – 14:10 hygiena, odpočinek na lůžku

14:10 – 14:30 odpolední svačina, hygiena

14:30 – 16:30 volné zájmové činnosti, hry, rozcházení dětí