2. Třída Včelky

 

Provozní doba 6:00- 16:30

Třída předškolních dětí

Počet dětí ve třídě: 28 dětí

Učitelky: Mgr. Soňa Kamenová

            Eva Šindelářová (dočasný zástup)

Denní režim: II. Třída

6:00 –  8:00 scházení dětí, spontánní zájmové čínnosti, hry

8:00 – 8:30 spontání zájmové činnosti, hry

8:30 – 8:45 hygiena, přesnídávka

8:45 – 9:30 řízené činnosti, tv chvilka

9:30 – 11:30 oblékání, svlékaní, pobyt venku

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:20 hygiena, příprava na klid na lůžku, klidové činnosti, individuální přípava předškolních dětí

14:20 – 14:40 odpolední svačina, hygiena

14:40 – 16:30 volné zájmové činnosti, hry, rozcházení dětí