AKTUALITY

Seznam dětí přijatých do MŠ:

MŠ/26/2018

MŠ/27/2018

MŠ/28/2018

MŠ/29/2018

MŠ/30/2018

MŠ/31/2018

MŠ/32/2018

MŠ/33/2018

MŠ/34/2018

MŠ/35/2018

MŠ/36/2018

MŠ/37/2018

MŠ/38/2018

MŠ/39/2018

MŠ/40/2018

MŠ/41/2018

MŠ/42/2018

MŠ/43/2018

MŠ/44/2018

MŠ/45/2018

MŠ/46/2018

MŠ/47/2018

MŠ/48/2018

MŠ/49/2018

MŠ/50/2018

MŠ/51/2018

MŠ/52/2018

MŠ/53/2018

MŠ/54/2018

MŠ/55/2018

MŠ/56/2018

MŠ/57/2018

MŠ/58/2018

MŠ/59/2018

MŠ/60/2018

MŠ/61/2018

MŠ/62/2018

MŠ/63/2018

Do pátku 18. 05. 2018 si zákonní zástupci vyzvednou přihlášku k platbám školného a stravného u vedoucí ŠJ - vchod přes rampu od 7-11 a 13-15 hodin.

                                                                                                                                                                                                                            ředitelka MŠ

 

 • 18.06.2018 bude probíhat společné focení tříd

 

 • Prosíme rodiče - dávejte dětem v horkém počasí malou palstovou lahev s vodou. Děkujeme.

 

SETKÁNÍ zástupců rodičů a pracovníků MŠ se bude konat 24. 04. 2018 v 16. 30 hodin ve IV. třídě MŠ.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VČELNÁ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Informace k zápisu  (v PDF)

Žádost o přijetí  (v DOCX, alternativně v RTF)

Formulář pro lékaře (v PDF)


 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE - ŠKOLNÉ, STRAVNÉ

Po ukončení přístavby MŠ se vracíme do standardního režimu plateb školného a stravného dle platného školního řádu a platné legislativy, a to od 1. 2. 2018.

V únoru 2018 proto proběhnou dvě platby. První platba zpětně za leden 2018, druhá platba jako záloha na únor 2018. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

LETNÍ PRÁZDNINY

2.7. - 3.8. 2018 MŠ Včelná: uzavřena

2. - 13.7. 2018 možnost navštěvovat MŠ Boršov: zájemci se závazně přihlásí ve svých třídách do 31.5. 2018

od 6.8. 2018 MŠ Včelná otevřena: zájemci se závazně přihlásí ve svých třídách

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

      začínají 23. 12. 2017 a MŠ zahájí provoz 3. 1. 2018

      KOUZELNÉ VÁNOCE PLNÉ POHODY, SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ A

      ROZZÁŘENÝCH DĚTSKÝCH OČÍ

      A ROK 2018 S PEVNÝM ZDRAVÍM, ŠTĚSTÍM I ÚSPĚCHY

      VÁM VŠEM PŘEJÍ ZAMĚSTNANCI MŠ.

 

 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

 • Vážení rodiče, zveme Vás na rodičovskou schůzku, která se bude konat v pátek 8.12. 2017 v 16.00 hodin u Sluníček. Ředitelství MŠ

   

 • DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ 

 • K předškolnímu vzdělávání byly přijaty děti s jednacím číslem 50 / 17 a 53 / 17. Další děti mohou být přijaty od září 2018, kdy bude naplněna kapacita nově otevřené třídy - tahle podmínka nebyla nyní splněna. Ředitelství MŠ

 • UPOZORNĚNÍ ŠJ

 • emailová adresa ŠJ je dočasně nedostupná, odhlašování stravy dětí: SMS na čísle 606 021 177 nebo v sešitech v šatnách - děkujeme za pochopení

 • DODATEČNÝ ZÁPIS DĚTÍ  

 • Vážení rodiče, ve čtvrtek 23. a pátek 24. 11. 2017 od 12. 00 - 16. 00 hodin proběhne v mimořádném termínu zápis dětí do MŠ, do nově vybudované 4. třídy, kam mohou být přijímány i děti mladší 3 let.

 • Bližší informace a přihlášky budou k dispozici ve třídě HVĚZDIČkY, jednopatrový pavilon, na emailu ms@vcelna.cz nebo na telefonním čísle 606 021 211.

 • Nástup dětí bude možný podle aktuální situace v únoru 2018, v případě nedostačujícího počtu přihlášených dětí bude třída otevřena až v září 2018.

 • 10.10. 2017 v 16.30 hodin

beseda s paní psycholožkou Mgr. Editou Nevoralovou u SLUNÍČEK

DĚTI A VOLNÝ ČAS - zveme všechny zájemce o současný dětský svět

 

 • RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 12. 09. 2017

 

1. přivítání rodičů v MŠ, docházka rodičů

2. kontakt: pevné linky zrušeny - mobilní telefony ve třídách i ŠJ, nová čísla na stránkách MŠ i nástěnkách, žádáme netelefonovat mezi 9 – 10 hodinou / probíhá pedadagogická činnost, vhodnější jsou SMS

3. omlouvání dětí v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání ukládá zákon

a. omlouvání dětí – u třídních učitelek písemnou formou do připraveného formuláře

b. další informace na nástěnce u předškolní třídy - Včeličky

4. odhlašování stravy:

a. do sešitů v šatně, botárně, e-mailem, telefonicky

b. nejpozději do 12:00 hodin předchozího dne

c. doporučení – pokud odchází dítě po obědě domů, odhlásit svačinu

5. nová jména tříd MŠ: Sluníčka 3-5 let (I.), Hvězdičky 3-5 let (III.), Včeličky-5-6 let (II.).

6. příchod děti: žádáme do 8:00 hodin, pak se MŠ zamyká kvůli bezpečnosti, probíhají řízené činnosti s dětmi, případné pozdní příchody hlaste telefonicky předem

7. vyzvedávání dětí na zahradě MŠ: probíhá osobně u paní učitelky

8. pozdní vyzvedávání dětí: oznámit aktuálně telefonicky, bude zapsáno, častější případy by bylo nutné nahlásit na OSPOD

9. oblečení dětí: prosíme o náhradní oblečení opatřené jmenovkou, prevence nedorozumění

10. výuka v anglickém jazyce: je poskytována zcela zdarma v průběhu celého dne

11. plavání: pro MŠ není kapacita, přednost mají ZŠ

12. bruslení: bude probíhat v zimních měsících společně s MŠ Boršov n/Vltavou, bude upřesněno

13. Státní veterinární správa: spolupráce – dle výsledku výběrového řízení, bude upřesněno

14. další vzdělávání pedagogických pracovníků: Bc. Jarmila Pánková – Kurz matematika,

Mgr.Květoslava Bartoňová – Kurz logopedie

15. Celé Česko čte dětem: zveme babičky a dědečky, kteří by měli chuť a čas, aby přišli dětem přečíst pohádku / soužití generací

16. grafomotorický kurz: bude realizován ve spolupráci s DDM každou středu v odpoledních hodinách za přítomnosti zákonného zástupce, 10 lekcí hradí rodiče, přihlášení na základě doporučení specialistů – rozcvičení práce rukou pro úspěšnou výuku psaní

17. DDM: další spolupráce je v jednání – dopoledne pro děti, vzdělávání v různých oblastech.

18. spolupráce se ZŠ: návštěva ZŠ s dětmi v posledním ročníku předškolního vzdělávání.

19. besedy a diskuze: Mgr. Nevoralová – návrhy témat sdělujte učitelkám / např. Dítě a volný čas

20. Hasiči z Českého Krumlova: proběhlo prezantační dopoledne s aktivní účastí dětí

21. sponzor: prosíme o podporu drobnými příspěvky i materiálně – je třeba domluvit se s učitelkami

22. změny v pedagogickém personálu:

Mgr. Květoslava Bartoňová – Včeličky, Zdeňka Maršíková – Sluníčka

23. ČŠI: hodnocení je k náhledu v MŠ

24. Hygiena: kontrola ŠJ – na základě anonymního udání – hodnocení k náhledu v MŠ

25. Hvězdičky a jejich pobyt v MŠ: je-li v okně předního pavilonu vyvěšená hvězdička, je třída Hvězdiček ve třídě Sluníček

26. loučení s dětmi: informování rodičů o způsobech loučení s dětmi tak, aby děti co nejméně stresovali / rychlé rozloučení v šatně, loučení zbytečně neprodlužovat, je bolestné pro rodiče i dítě

27. upozornění: nepouštět do MŠ nikoho, kdo do MŠ nepatří - kdo není znám / bezpečnost všech

28. nové čipy: nelze z technických důvodů přístavby MŠ aktivovat, proto prosíme rodiče, aby

zvonili na třídy

29. internet: z technických důvodů pro MŠ nedostupný

30. láhev s pitím: v teplých dnech dávají rodiče dětem na pobyt venku láhev s pitím – hygiena,

dodržování pitného režimu, učíme se zodpovědnosti

31. odchod po obědě: ústně učitelce a formou kolíčků na značkách v šatnách tříd – kolíček na značce znamená, že dítě bude po obědě zůstávat v MŠ

32. forma odpočinku: každé dítě má své povlečení, polštář a peřinku se svou značkou, výměnu zajišťuje MŠ.

33. pan Scheinost pozval rodiče i MŠ ke spolupráci na adventních nedělích – společné zpívání a nahlásil žádost o účast MŠ na setkání seniorů – vystoupí třída Včeličky

 

 • 22. 09. 2017 pojedeme s dětmi Včeličky do Kukuřičného bludiště v ČB. Prosíme:

přiveďte děti do MŠ do 8.00 hodin

dejte dětem vhodné oblečení a obuv

pití do batůžku, přesnídávka není nutná, oběd bude v MŠ

při nepřízni počasí bude výlet zrušen

podepište povolení s výjezdem dítěte

 

 • PROSÍME o aktualizaci změn veškerých údajů

 

 • Rodičovská schůzka

úterý 12. 09. 2017 v 16.30 hodin u Sluníček.

Zveme všechny, prosíme bez dětí.

 

 

 • Školní rok začíná v pátek 1.9.2017.

Přejeme našim předškolákům příjemné zahájení školní docházky a radost z úspěchů a jedniček a hodně prima nových kamarádek a kamarádů!!!

 

 

KONTAKT FUNKČNÍ: ŠJ 

email:   jidelnams@vcelna.cz
telefon: 606 021 177
Žádáme rodiče o aktualizaci odhlášení stravy dětí od 28. 08. 2017. Všechny děti bez oznámeného odhlášení jsou zahrnuty do aktivní docházky. Děkujeme.
KONTAKT
ŘEDITELNA
email:   ms@vcelna.cz
OD 28. 08. 2017
telefon: 606 021 211
  I. 606 021 175
 II. 606 021 176
III. 606 021 250

 

Odkaz na foto pro I. a II. třídu a foto z akce Hasiči v MŠ:

Odkaz bude funkční po dobu jednoho měsíce, tedy nejdéle do 17.9.2017.

 

KONTAKT V SRPNU: ms@vcelna.cz

Děkujeme za pochopení.

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

MŠ Boršov nad Vltavou, Ke Školce 30, 373 82 Boršov nad Vltavou

vchod z ulice Slunečná, třída Hvězdiček

Tel.: 387 001 220

E-mail: reditelna@msborsov.cz

Termíny: 3.-7.7., 10.-14.7., 21.-25.8.2017

Školné: červenec 147,-Kč, srpen 137,-Kč: částka se nerozpočítává podle počtu odchozených dní

Stravné: 35,-Kč na den

Číslo účtu: 219166929/0300

PŘEJEME VŠEM POHODOVOU DOVOLENOU A PRÁZDNINY

 

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče, dnešním dnem, 06. 06. 2017, byly zahájeny přípravné stavební práce v naší MŠ. V prostoru před III. třídou dochází k dočasným omezením při vstupu do areálu. Sledujte, prosím, aktuální informace na bráně. Děkujeme za pochopení. Pánková

 

Plán 2017.pdf (112803)

DĚTI PŘIJATÉ DO MŠ:

1.17, 2.17, 4.17, 5.17, 6.17, 7.17, 8.17, 9.17, 10.17,

12.17, 13.17, 16.17, 17.17,

23.17, 25.17, 26.17, 28.17,

30.17, 31.17, 32.17, 33.17, 35.17, 36.17

Zákonné zástupce nepřijatých dětí žádám o návštěvu MŠ k vyzvednutí Rozhodnutí v termínu

23., 24. a 26. 05. 2017 vždy po 10. hodině do 16. 00 hodin.

RODIČOVSKÁ SCHŮZKA 

se uskuteční 30. 05. 2017 v 16. 00 hodin ve III. třídě - bez dětí.

Zveme VŠECHNY RODIČE - navštíví nás paní psycholožka Mgr. Edita Nevoralová. Po úvodní přednášce budete mít možnost dotazovat se na témata, která jsou pro Vás aktuální.

VÝLET

I. a III. třída:

25.5.2017 ČT odjíždí v 8.00 hodin do ZOO Hluboká

- přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7.30 hodin, aby byl dostatek času i na svačinu

- návrat na oběd

- s sebou oblečení a obuv přiměřené počasí (pláštěnku)

- pití, malou svačinku (keksy)

- uvidíme zvířátka a shlédneme i divadelní představení

 

II. třída:

12.6.2017 PO v 7.45 hodin do Vodňan - MEVPIS

(Mezinárodní enviromentální vzdělávací, poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany)

- přiveďte děti do MŠ nejpozději v 7.15 hodin, aby byl dostatek času i na svačinu

- návrat na oběd

- s sebou oblečení a obuv přiměřené počasí (pláštěnku)

- pití, malou svačinku (keksy)

- uvidíme ukázku RYBY

Zápis do MŠ - formulář ke stažení zde.

ZÁPIS DO MŠ proběhne

2. května 2017 od 8. 00 - 12. 00 hodin

3. května 2017 od 12.00 - 16. 00 hodin.

Přihlášky budou v MŠ k osobnímu vyzvednutí i na stránkách MŠ ke stažení.

S sebou:  

- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

- vyjádření praktického lékaře pro děti a dorost,

- OP zákonného zástupce,

- rodný list dítěte,

- doporučení příslušného školského poradenského zařízení pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,

- u cizinců jsou potřebná další potrvrzení v souladu s § 20 školského zákona.

 

VÁNOČNÍ BESÍDKY

  I. třída: 14. 12. 2016 v 16. 00 hodin

 II. třída: 14. 12. 2016 v 16. 00 hodin

III. třída: 19. 12. 2016 v 16. 00 hodin

 

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

od 23. 12. 2016 - už zavřeno (pátek)

od 02. 01. 2017 - už otevřeno (pondělí)

VŠECHNY DĚTI A VŠICHNI DOSPĚLÍ Z MŚ VÁM PŘEJÍ KOUZELNÉ VÁNOCE A V ROCE 2017 ZDRAVÍ A ŠTÉSTÍ!

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů: v úterý 6. 9. 2016 v 16.30hod. Sejdeme se v I. třídě - prosíme bez dětí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání.

Kolektiv MŠ

 

 

SCHŮZKA S RODIČI

TERMÍN 06. 09. 2016

TÉMATA

  1. představení učitelského sboru

  2. parkování před MŠ – prosíme neblokovat prostor před rampou,

      komplikuje to dodávání zboží do MŠ

  3. provoz MŠ zůstává od 6.00 – 16.30 hodin

  4. prosíme zavírat branky na pozemek MŠ – pejsky

      nevzděláváme

  5. příchod dětí do 8.00 hodin je třeba dodržovat, jinak dochází

      k narušování naší práce

      pozdější příchod (např. lékař) je vhodné hlásit, ponecháme

      dětem přesnídávku

  6. odchod z MŠ – v pátek dochází z provozních důvodů

      ke změnám, prosíme rodiče, kteří mají tu možnost,

      aby si děti vyzvedávali po obědě, děkujeme za pochopení

  7. nový vklad do našeho vzdělávacího programu – angličtina:

      v průběhu celého dne, každodenní opakování v běžných 

      životních situacích, zdarma

  8. režim dne se přizpůsobuje aktuálním okolnostem – dochází

      k časovým posunům např. aktuální počasí, kulturní akce,

      potřebujeme dokončit hru, ...

  9. budova MŠ má nové dveře s kamerou, čipy budou následovat:

      rodiče jejich potřebný počet získají za symbolickou zálohu

      u paní Filišteinové – termín bude včas oznámen

10. každé dítě má svoji značku, v šatně bačkory, náhradní

      oblečení – nejlépe podepsané, bez zavazování, oděvy

      s kapsami pro kapesník, v zimě palčáky

11. odhlašování a přihlašování dětí včas – emailem, telefonem,

      v šatně v sešitu

      lze odhlásit i odpolední svačiny

      odhlášení následujícího dne je možné realizovat pouze

      do 12 hodin

      první den nepřítomnosti – možnost vyzvednutí obědu

      11.00 – 11.20 hodin

      děti nenosí do MŠ s sebou žádné jídlo – není povoleno

      vlastní plastová láhev s vodou – budou dětem k dispozici

      při pobytu venku

12. v šatnách je nový systém – značky a kolíčky pro označení

      "spí – nespí"

13. prosíme o aktualizaci dokumentace – změny kontaktů

                    o informace o situacích ovliňujících život dítěte:

                    můžeme adekvátně reagovat, dítě podpořit

14. záloha na kulturní akce je 500,- Kč – zapisuje se termín akce

      i docházka dětí, následuje vyúčtování

      (divadlo, ZOO, výukové programy, ... )

15. přivítáme papírové kapesníčky i vlhčené ubrousky

16. kurz plavání se prozatím nerealizuje – rekonstrukce bazénu

17. spolupráce s MŠ a ZŠ L. Kuby 48, ČB a ZŠ Boršov

      nad Vltavou bude pokračovat

      nový kontakt – Dům dětí ČB: logopedie, garfomotorika, ...

18. besedy rodičů s odborníky – učitelkou 1. třídy, pediatrem,

      logopedem: se zreaizul podle zájmu rodičů

19. rodiče nás mohou přijít seznámit se svým povoláním

      i koníčky: krátké povídání s několika charakteristickými

      předměty

      mohou nám přečíst pohádku před spaním

20. konzultace s učitelkami při předávání dětí denně

                        s ředitelkou denně od 10.00 – 11.00 hodin

                        po předchozím potvrzení termínu - telefon, osobně

21. podpora naší činnosti (výtvarný materiál, hračky, dekorační

      předměty, ...)

      po domluvě s učitelkami – předem děkujeme

22. děkujeme všem za účast

 

 

 

Vážení rodiče,

taneční lekce se budou realizovat v úterý 21. 6. 2016 a ve čtvrtek 23. 6. 2016, děkujeme za pochopení.

 

Vážení rodiče,

zveme Vás i Vaše děti na ukončení školního roku na zahradě naší MŠ v úterý 21. 6. 2016 od 16.00 hodin. U táboráku a se špekáčky (budou připraveny) i mlsání je povoleno! (dobroty k ochutnání s sebou). Dobrá nálada se dostaví.

 

Dobrý den vážení rodiče,

chtěla bych vás informovat, že tento čtvrtek 9.6.2016 se nebude konat taneční lekce ve vaší školce z důvodu konání závěrečné taneční SHOW našeho tanečního studia, na kterou jste všichni zváni.

Lekce bude nahrazena v úterý 14.6.2016 v časech jako jste zvyklí (v jakých běžně tančíme ve čtvrtek).

Děkuji za pochopení.


ZÁVĚREČNÁ SHOW TS NO LIMIT:

Stále ještě můžete získat lístky a podívat se na show, kde můžete shlédnout celou nabídku našich tanečních kurzů a tanečních stylů.
Taneční SHOW probíhá ve dvou časech, a to od 17,30h a od 19,30h.
Doražte s vašimi dětmi, program je bude jistě bavit.
Pro lístky se můžete zastavit v kanceláři TS na Lidické 1272/240, a to dnes v čase 14-16,00h nebo zítra v čase 14,15-14-45h.
Cena: 110 Kč
Případně budou lístky v prodeji i na místě (divadelní scéna DK Metropol) těsně před show.

Budeme se na vás těšit.
S pozdravem a přáním hezkého dne,
Bc. Anna Kuntová
---
Mgr. Eliška Studničková,
Vedoucí Tanečního studia No Limit, z.s.
No Limit production

Taneční studio NO LIMIT, z.s.
Lidická 1272/240
370 07 České Budějovice
Mobil: +420 723 330 977
E-mail: mail@tsnolimit.cz
www.tsnolimit.cz, www.nolimitproduction.cz

 

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY


V pátek 29.4.2016 se zúčastní děti I. a II. třídy výletu do Českých Budějovic, kde navštíví SŠ. Seznámí se s kamarády zvířátky i se zemědělskou technikou.

Prosíme rodiče o spolupráci: aby se děti ráno dostavily do 7.30hod do MŠ oblečené přiměřeně počasí (pláštěnka i rukavice), batůžek s pitím a řez - nikoliv bonbóny.

Děkujeme a těšíme se pěkný zážitek.

 

 

Ve dnech 20.4. a 21.4. 2016 proběhne předávání

"ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ - NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PĚDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ".

20.4.2016 od 16.00-17.00hod

21.4.2é16 od 15.00-16.00hod

Telefonicky lze domluvit i jiný termímn 731 561 815.

Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ

 

Zápis z rodičovské schůzky 3.11.2015

Přítomno: 22 rodičů

Program:

 1. Personální změny.

 • V 1. třídě nastoupila od 1.září 2015 paní učitelka Jaroslava Nedorostová.

 1. Změna denního režimu MŠ.

 • Od nového školního roku je příchod do MŠ změněn na čas od 6:00 do 8:00 hodin, aby nebyly narušovány řízené činnosti, ve 3. třídě od 7:00 do 8:00 hodin.

 • Od 11:05 hodin se vydávají obědy v kuchyňce u 1. třídy pro 1. den nepřítomné děti.

 • MŠ je otevřena do 16:30 hodin.

 1. Předávání a vyzvedávání dětí - nejlépe ve dveřích do třídy, aby nebylo prodlužováno loučení s dětmi - děti tím trpí. Odpoledne nejlépe počkat v šatně, než si děti uklidí. Osoba do 18 let musí při vyzvedávání dítěte předložit povolení o vyzvednutí zákonným zástupcem dítěte.

 2. Do MŠ mohou být přijímány pouze zdravé děti, aby bylo zabráněno rozšíření nákazy. Rodiče by měli nahlásit i jednodenní nemoc dítěte, aby byla MŠ informována o možných nakažlivých chorobách.

 3. Připomenutí rodičům, aby dávali dětem do MŠ oblečení a obuv vhodné věku dětí a počasí - pevné bačkory, boty pokud možno bez tkaniček, palcové rukavice,… .

 4. Změna pojišťovny MŠ a to z důvodu možnosti odškodnit případný úraz dítěte v MŠ.

 5. Odhlašování stravy je možné den předem do 12:00 hodin, lze odhlásit i pouze odpolední svačinu.

 6. Připomenutí pravidel platby za stravu a školné, viz „Školní řád MŠ“.

 7. Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin – 23.12.2015 – 3.1.2016.

 8. Informování o nutném souhlasu rodičů s výjezdem dítěte mimo MŠ.

 9. Ochrana osobních údajů dítěte, důležité při přebírání žádostí o přijetí, evidenčních listů, údajů o rodině atd.

 10. Způsob informování rodičů - na nástěnkách u jednotlivých tříd, na internetových stránkách, důležité na venkovních dveřích.

 11. Plánovaná výstavba altánku u patrového pavilonu MŠ letos bohužel nevyšla.

 12. Plánované kulturní akce do konce školního roku.

 • 28.11.2015- Představení dětí z 2. třídy pro seniory - KD od 14:00 hodin.

 • 29.11.2015- Zpívání dětí z 1. třídy u příležitosti rozsvícení vánočního stromu v obci v 17:00 hodin.

 •  7.12. 2015- Mikulášská nadílka pro děti- KD od 15:30

 1. Informování o probíhajících zájmových kroužcích v MŠ

 • NO-LIMIT – taneční kroužek pro děti

 • Angličtina

 • Němčina ve 3. třídě během celého dne, pro 2. třídu 1x týdně.

 1. Různé

 • Informace o provedeném vybavení 1. a 2. třídy - lehátka, nová vestavěná skříň, nové matrace.

 • Informace o proběhlé rekonstrukci umýváren v 1. a 2. třídě.

 • Obměňování stylu fotografií dětí - busta, zátiší,…

 • Upozornění na rostoucí počty řečových vad dětí, doporučení rodičům, aby navštívili logopeda.

Zapsala:

Mgr. Soňa Kamenová

 

OZNÁMENÍ PRO VŠECHNY RODIČE

V úterý 3.11.2015 od 16.30 hodin se bude konat schůzka rodičů dětí ze všech tří tříd.

Kde: patrová budova, 1. třída - přízemí.

Program:

-obsazení zaměstnanců MŠ

-některé body Školního řádu

-výjezdy dětí mimo školu - podpisy

-činnost anglického a tanečního kroužku

-připravované akce v nejbližší době

-připomínky učitelek

-připomínky a podněty rodičů

-zváni jsou všichni

 

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY - III.TŔÍDA

V úterý 13.10.2015 odjíždíme v 9.00 hod (po svačině) do Českých Budějovic na setkání se zvířátky. Procházka bude probíhat po asfaltovém povrchu, s sebou nepotřebujeme žádné zabezpečení - pouze oblečení vhodné pro aktuální počasí. Návrat proběhne do oběda. Objednáváme si pěkné počasí a moc se těšíme.

 

PROVOZ MŠ V PONDĚLÍ 31.8.2015

děti z I. a II. třídy budou na hlavní budově

děti ze III. třídy budou ve své třídě v zadním pavilonu (které letos navštěvovaly III. třídu)

děkujeme za pochopení

 

TANEČNÍ KLUB NO LIMIT

zve všechny rodiče na ukázkové hodiny s dětmi docházejícími do MŠ:

v pondělí 7.9.2015: 15.30 hod - 16.15 hod v I. třídě

                            16.15 hod - 17.00 hod ve II. třídě

v úterý 8.9.2015: 15.15 hod - 16.00 hod ve III. třídě

PROVOZ

MŠ, od 24.08.2015, bude realizován ve 3. třídě - 2. pavilon. Děkujeme za pochopení.

 

Uzavření MŠ v době letních prázdnin.

Mateřská škola Včelná bude v době letních prázdnin uzavřena od 20. 7. do 20. 8. 2015.
Do náhradní MŠ v Boršově nad Vltavou se lze přihlásit na dobu od 10. 8. do 21. 8. 2015.
Zájem o náhradní MŠ nahlaste, prosím, na třídách do 17. 6. 2015.
V případě odhlášení dítěte volejte tel.: 387 001 222 (záznamník). Neodhlášené dítě Vám bude účtováno!
Prosíme rodiče dětí i z MŠ Boršov nad Vltavou,
aby pro odhlášení dětí používali email

(jidelnams@vcelna.cz),

jiné spojení není z technických důvodů možné.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis z rodičovské schůzky 21. 5. 2015

Přítomno: rodičů

Program:

1. Paní ředitelka informovala o přijetí děti do MŠ Včelná.

* Přijímání dětí do MŠ proběhlo dle kritérií.

* Přijato bylo 29 dětí.

* Paní ředitelka oslovila také rodiče dětí z jiných obcí a požádala je o přemístění dětí do jiných MŠ (7 dětí).

* Ve školním roce 2015/2016 bude ve 2. třídě 25 předškolních dětí + 3 děti s odkladem školní docházky.

2. Změna denního režimu MŠ.

* Od nového školního roku bude příchod do MŠ změněn na čas od 6:00 do 8:15, kdy bude podávána svačina.

3. Plánované kulturní akce do konce školního roku.

* Den dětí- ve středu 3.6. kulturní akce pro děti v podobě soutěží s panem Maxou - paní ředitelka poprosila rodiče o drobné dárky pro děti, které by mohly dostávat za soutěže.

* Výlet na statek v Rančicích - 9.6. (1. a 3. třída) a 10.6. (2. třída) – informace o organizaci výletu-7:00 svačina, 7:30 odjezd, pořad pro děti v trvání 1,5 hodiny, pro děti: baťůžek, vhodné pití, pláštěnka, drobná svačinka, oblečení podle počasí, vhodné obutí, pokrývka hlavy, opalovací krém, oběd proběhne v MŠ.

* 16.6.- 2. třída (předškolní děti)- návštěva centra PANDA - celé dopoledne, možnost domluvit si stravu dětí na místě.

* 17.6.- fotografování třídních fotek, odpoledne - 15:30 proběhne rozloučení s předškolními dětmi- šerpování, představení předškolních dětí.

* 23.6.- od 16:00 závěrečný oheň ke konci školního roku pro děti a rodiče - paní ředitelka poprosila rodiče o hmotný příspěvek na tuto akci - ubrousky, tácky,…, v případě špatného počasí bude akce konána 25.6. ve stejný čas.

4. Informace o prázdninovém provozu MŠ

- MŠ Včelná bude otevřena až do 17.7., v době od 20.7. do 21.8. bude MŠ Včelná uzavřena. V době od 10.8. do 21.8. bude v provozu MŠ Boršov, kam můžou rodiče své děti přihlásit. Školné v MŠ Boršov činí 17Kč/den a stravné 35Kč/den. Rodiče mohou své děti nahlásit učitelkám na třídách do poloviny června.

- Informace o odhlašování děti při prázdninovém provozu v MŠ Boršov.

5. Zájmové kroužky v MŠ

* NO-LIMIT – taneční kroužek pro děti

* Angličtina- ve 2. Třídě

6. Personální změny

* Za p. učitelku Kristýnu Tylovou v 1. třídě nastoupla paní učitelka Eva Šindelářová, která zde bude do konce června 2015.

7. Plánované akce do příštího školního roku MŠ a další ve spolupráci s obcí Včelná.

* stavební úpravy v MŠ - rekonstrukce umýváren v 1. a 2. třídě

* informování o plánované stavbě 4. třídy,

* stavební úpravy v podobě parkovacích míst v prostoru před vchodem do MŠ

8. Různé

* Informace o provedeném vybavení 2. třídy - lehátka, nová vestavná skříň, nové matrace.

* Paní ředitelka požádala rodiče o sprej proti klíšťatům pro děti, vzhledem k tomu, že v rámci pobytu venku děti často navštěvují lesy.

* Informování rodičů o plánované změně dodavatele samostatných fotografií dětí - bude domluveno s PLANDOR.

Zapsala:

Bc. Soňa Kamenová

 

Ve středu 24.6.2015 v 16.00 hod

proběhne INFORMAČNÍ SCHŮZKA pro rodiče nově přijatých dětí – ve 2.pavilonu, 3. třídě.

 

Výsledky přijímacího řízení do Mateřské školy Včelná pro školní rok 2016 / 2017

Registrační číslo: Přijat(a)/Nepřijat(a) Počet bodů:

1. Přijat /a/ 1 800

2. Přijat /a/ 1 700

3. Nepřijat /a/ 1 200

4. Přijat /a/ 1 890

5. Přijat/a/ 1 790

6. Přijat /a/ 1 800

7. Přijat /a/ 1 800

8. Nepřijat /a/ 1 200

9. Přijat /a/ 1 800

10. Přijat /a/ 1 700

11. Nepřijat /a/ 500

12. Přijat /a/ 1 790

13. Nepřijat /a/ 500

14. Nepřijat /a/ 1 200

15. Přijat /a/ 1 790

16. Přijat /a/ 1 700

17. Přijat /a/ 1 790

18. Přijat /a/ 1 790

19. Přijat /a/ 1 700

20. Přijat /a/ 1 700

21. Nepřijat /a/ 1 200

22. Nepřijat /a/ 500

23. Přijat /a/ 1 700

24. Přijat /a/ 1 700

25. Přijat /a/ 1 290

26. Přijat /a/ 1 790

 

Upozornění.

Za 3 leté děti jsou brány ty, které dovrší 3 let do 31.12.2016.

Ostatní, děti narozené v roce 2014, jsou hodnoceny 0 body.

Při rovnosti počtu bodů rozhoduje věk dítěte.

 

Bc. Dana Růžičková, ředitelka MŠ Včelná