DENNÍ REŽIM

Denní režim je pro každou třídu časově přizpůsoben intervalům podávání stravy, potřebám dětí, probíhajícím akcím a aktuálnímu počasí.
 
Po dobu rekonstrukce budovy MŠ bude docházet k časovým posunům v denním režimu - prosíme o pochopení. Děkujeme.

 

 6:00 –  8:25 scházení dětí, spontánní zájmové čínnosti, hry

 8:25 –  8:40 hygiena, přesnídávka

 8:40 –  9:15 řízené činnosti, Tv chvilka

 9:15 – 11:15 oblékání, svlékaní, pobyt venku

11:15 – 11:50 hygiena, oběd

11:50 – 14:10 hygiena, odpočinek na lůžku

14:10 – 14:30 odpolední svačina, hygiena

14:30 – 16:30 volné zájmové činnosti, hry, rozcházení dětí