Kroužky

 

VÁŽENÍ RODIČE,

V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE SE PRO MALÝ ZÁJEM NEBUDE OTEVÍRAT POHYBOVÝ A PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK. 

(14.11.2018)