O NÁS

Budova se zahradou naší MŠ je v provozu od 04.09.1982 a nově zrekonstruovaná III. třída funguje od 01.11.2012.

MŠ se stala právním subjektem 01.11.2002.

MŠ se zahradou je umístěna v příjemně klidné části obce, pozemek se rozprostírá v mírném svahu na kraji lesa.                                                                    

Hlavní školní budova je dvoupatrová: 1. patro - I. třída SLUNÍČKA pro děti 3-5leté, 2. patro - II. třída VČELIČKY pro děti

5-6leté.

V zadním pavilonu je umístěna III. třída HVĚZDIČKY pro děti 3-5leté.

Všechny části budov, se vším potřebným zázemím, splňují požadavky hygienických  a bezpečnostních norem na prostorové a materiální vybavení.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada, která umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity. Proběhne rekonstrukce vybavení.                                    

Ve dvou zděných domcích je uložen zahradní nábytek, hračky, koloběžky a doplňky pro spontánní i řízené činnosti.

Dětem umožňujeme osvojit si aktivní používání cizího - anglického jazyka přirozeným způsobem, který odpovídá jejich rozumovým i jazykovým schopnostem.

Básničky, písničky, komentáře činností i hodnocení probíhají v krátkých časových úsecích v průběhu celého dne. Tím dochází k automatizaci.

 

Spolupráce, aktivity:

Dům dětí v Českých Budějovicích - v naší MŠ probíhá kurz grafomotoriky pro předškoláky

Mgr. Edita Nevoralová, psycholožka - přednášky a besedy pro rodiče na aktuální témata k výchově a vzdělávání dětí (např. školní zralost)

Základní škola Boršov nad Vltavou

Celé Česko čte dětem - jsme zapojeni do tohoto programu, hledáme další spolupracovníky

Plavání - nebylo realizováno, po rekonstrukci plaveckého bazénu nebyly volné termíny pro MŠ (přednost měly ZŠ)

Bruslení - dohodnuta spolupráce

Divadelní představení - v průběhu celého školního roku

Další aktivity doplňují Školní vzdělávací program: výlety, výstavy, ...

 

       Zřizovatel školy: Obec Včelná

Ředitelka školy: Bc. Jarmila Pánková

Typ školy: s celodenní péčí

Učitelky:

SLUNÍČKA Jaroslava Nedorostová
  Zdeňka Maršíková
VČELIČKY  Mgr. Soňa Kamenová
  Mgr. Květoslava Bartoňová
HVĚZDIČKY Bc. Jarmila Pánková
  Mgr. Jana Kovářová

 

 

 

 

 

 

Provoz školy: 6:00 - 16:30

Kapacita školy: 84 dětí

Počet dětí ve třídách:

SLUNÍČKA: 27 dětí

VČELIČKY: 27 dětí /předškolní věková skupina/.

HVĚZDIČKY: 27 dětí