Denní režim:

  • Dbáme na vyváženost řízených a spontánních činností

  • Režimové požadavky- režim lze aktuálně upravit podle potřeb dětí

  • V případě opakovaného pozdního vyzvedávání dítěte se škola obrátí na OSPOD

6:00 –  8:00 nástup dětí do MŠ, denní skupinové a individuální výchov. vzdělávací činostii a spontánní hry 

8:00 –  8:45 spontánní zájmové čínnosti, hry

8:45–  9:00 svačina, hygiena

9:00 –  9:30 řízené činnosti 

9:30 – 11:30 pobyt venku

11:30 – 12:00 oběd

12:00 – 14:15 odpočinek, zájmové činnosti

14:15 – 14:30 odpolední svačina, hygiena

14:30 – 16:30 odcházení děti z MŠ, spontánní činnosti a hry