SLUNÍČKA

Provozní doba 6:00- 16:30

V této třídě jsou děti ve věku od 3 do 5 let.

Počet dětí ve třídě: 27 dětí

Učitelky:    Jaroslava Nedorostová

                 Zdeňka Maršíková

 

Denní režim:

 6:00 –  8:00 scházení dětí, spontánní zájmové čínnosti, hry

 8:00 –  8:25 spontánní zájmové čínnosti, hry

 8:25 –  8:40 hygiena, přesnídávka

 8:40 –  9:15 řízené činnosti, Tv chvilka

 9:15 – 11:15 oblékání, svlékaní, pobyt venku

11:15 – 11:50 hygiena, oběd

11:50 – 14:10 hygiena, odpočinek na lůžku

14:10 – 14:30 odpolední svačina, hygiena

14:30 – 16:30 volné zájmové činnosti, hry, rozcházení dětí