VČELIČKY

 

Provozní doba 6:00- 16:30

Třída předškolních dětí

Počet dětí ve třídě: 27 dětí

Učitelky: Mgr. Květoslava Bartoňová

              Mgr. Soňa Kamenová

Denní režim:

 6:00 –  8:00 scházení dětí, spontánní zájmové čínnosti, hry

 8:00 –  8:30 spontánní zájmové činnosti, hry

 8:30 –  8:45 hygiena, přesnídávka

 8:45 –  9:30 řízené činnosti, Tv chvilka

 9:30 – 11:30 oblékání, svlékaní, pobyt venku

11:30 – 12:00 hygiena, oběd

12:00 – 14:20 hygiena, příprava na klid na lůžku, klidové činnosti, individuální přípava předškolních 

                       dětí

14:20 – 14:40 odpolední svačina, hygiena

14:40 – 16:30 volné zájmové činnosti, hry, rozcházení dětí