Letní prázdninový provoz začíná 12. srpna 2019 a bude probíhat v zadním pavilonu.

Třídu Broučků budou navštěvovat přihlášené děti ze tříd: Broučci, Berušky a Včeličky

Třídu Motýlků budou navštěvovat přihlášené děti ze třídy Motýlků a z Boršova nad Vltavou.

 
 
 
 • TI, KTEŘÍ PŘIHLÁSILI SVÉ DÍTĚ NA MĚSÍC ČERVENEC K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU

  (1.-12. ČERVENCE) 2019, UHRAĎTE ŠKOLNÉ A STRAVNÉ DO KONCE MĚSÍCE ČERVNA, JINAK VAŠE DÍTĚ NEBUDE MOCI MŠ V TOMTO TERMÍNU NAVŠTĚVOVAT.

   

  Číslo účtu: 219166929/0300

  Školné: 143 Kč

  Stravné: 35 Kč/den (8 Kč- odpolední svačina- je možné ji odhlásit)

  Stravu je možné odhlašovat na záznamník tel. č.: 387 001 222

   

  PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELNÁ BUDE VYHRAZENA TŘÍDA HVĚZDIČKY - VCHOD ZE SLUNEČNÉ ULICE.

 

 

 

 • Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat v úterý 27.srpna.2019 v 17:00 hodin. (bez dětí)

 

 • Den otevřených dveří v MŠ bude: v pátek 26.4.2019 v 16:00. K prohlédnutí bude třída Včeličky, Broučci a školní zahrada.

 

 • Vážení rodiče, plavecký kurz bude probíhat každé úterý od 7. května 2019 - 25. června 2019. Kurz má 8 lekcí a celková cena bude přibližně 1000Kč. Závaznou přihlášku odevzdejte nejdéle do pondělí 19. listopadu 2018. Na pozdější odevzdání přihlášky nebude brán zřetel!

        (Platí pouze pro třídy Berušky a Včeličky)  (16. 11. 2018)

 

Školní vzdělávací program na net.docx (31968)

Informace a potřebné věci do MŠ.docx (79811)