HVĚZDIČKY

Provozní doba: 7:00 - 16:00

V této třídě jsou děti ve věku od 3 do 5 let.

Počet dětí ve třídě: 27 dětí.

Učitelky: Bc. Jarmila Pánková

               Mgr. Jana Kovářová

              

Denní režim:

 

 7:00   -  8:00  scházení dětí, spontánní zájmové činnosti, hry

 8:15   -  8:40  hygiena, přesnídávka

 8:40   -  9:15  řízené činnosti, Tv chvilka

 9.15   - 11:15  oblékání, pobyt venku, svlékání

11:15  - 11:45  hygiena, oběd

11:45  - 13:45  hygiena, příprava na klid na lůžku, odpočinek

13:45  - 14:15  hygiena, oblékání, svačina

14:15  - 16:00  hygiena, odpolední zájmové činnosti, hry